Dřevo od počátku

O nás

Zaměřujeme se na těžební a obchodní činnost v rámci České republiky. Stabilita, důvěra a dobré vztahy s vlastníky lesů jsou jedním ze základů našeho úspěchu. Mezi základní služby, které poskytujeme je nejen těžební lesnická práce, ale i výkup vytěžené dřevní hmoty a její následné optimální zpeněžení díky široké síti obchodních kontaktů v rámci dřevařské divize. Partnerům poskytujeme služby na míru i s fumigací a přepravou, které zajišťují další společnosti v holdingu.

Naši společnost tvoří kvalifikovaní odborníci s více než 30letými zkušenostmi napříč dřevařským sektorem – od těžby přes zpracování až po prodej. Jejich know-how a profesionalita jsou garancí stabilní a dlouhodobé spolupráce, neboť znalost produktů a trhu je klíčová pro úspěšné partnerství.

Naše hodnoty

Tilian, jako součást dřevařské divize v rámci rodinného holdingu, přirozeně uplatňuje zásady sounáležitosti a důvěry. Věříme, že zaměstnanci jsou naší největší devizou a jejich osobní integrita a angažovanost jsou rozhodujícími faktory úspěchu naší společnosti.

Spokojeni obchodní partneři a dodavatelé jsou důležitou součástí naší sítě, jelikož vždy upřednostňujeme dlouhodobý úspěch před krátkodobým ziskem.

Snažíme se pracovat s certifikovanými, udržitelnými materiály a přispívat k lepšímu světu efektivním využíváním zdrojů a eliminací odpadů.

Inovace a rozvoj dřevářského sektoru

Vidíme smysl v investicích do technologií a softwarů, které dokážou eliminovat nadbytečné činnosti a umožňují nám soustředit se na podstatnou agendu. Jsme hrdí na náš vlastní systém přejímky dřevařských produktů, který umožňuje přenos informací z lesa nebo pily přímo ke koncovému zákazníkovi.

Naše filozofie 5P

People / Lidé

Tilian, jako součást dřevařské divize v rámci rodinného holdingu, přirozeně uplatňuje zásady sounáležitosti a důvěry. .

Věříme, že zaměstnanci jsou naší největší devizou a jejich osobní integrita a angažovanost jsou rozhodujícími faktory úspěchu naší společnosti. Maximalizujeme náš potenciál tím, že spojujeme starší generaci, která se vyznačuje zkušenostmi a know-how, s jejich mladšími kolegy, kteří zase dokážou vnést nový pohled na každodenní agendu. Identifikováním jejich potenciálu a investováním do dlouhodobého rozvoje se snažíme vybudovat spokojený a motivovaný tým profesionálů, kteří jsou proaktivní ve své práci.

Purpose / Smysl

Ve všem, co děláme, musíme vidět jasný smysl. Chceme investovat svůj čas do věcí, které spojuje hodnota, perspektiva a udržitelnost..

Snažíme se:

 • pracovat s udržitelnými materiály,

 • přispívat k lepšímu světu efektivním využíváním zdrojů a eliminací odpadů,

 • budovat kvalitní vztahy, které obstojí v čase.

Progress / Pokrok

Technologie považujeme za užitečný nástroj pro řešení stávajících a potenciálních problémů, zvyšování efektivnosti, úsporu času a podporu udržitelnosti..

Vidíme smysl v investicích do technologií a softwarů, které dokážou eliminovat nadbytečné činnosti a umožňují nám se soustředit na podstatnou agendu. Jsme hrdí na náš systém koloběhu dokladů v rámci back-office, který významně snižuje spotřebu papíru a automatizuje všechny procesy, počínaje rozpoznáváním údajů a jejich evidencí až po export obchodních dokumentů, jakož i náš vlastní systém přejímky dřevařských produktů, který umožňuje přenos informací z lesa nebo pily přímo ke koncovému zákazníkovi.

Partnership / Vztahy

Spokojeni obchodní partneři a dodavatelé jsou důležitou součástí naší sítě..

Naše znalosti a zkušenosti díky více než 30 letem v dřevařském sektoru nám přinesli ceněné vztahy s obchodními partnery v Evropě i v zámoří. S respektem k jiným kulturám vytváříme partnerství, které budeme moci předat dalším generacím.

Perfection / Zdokonalování

Jak to můžeme udělat ještě lépe? To je věta, kterou můžete v našich kancelářích slyšet docela často..

Snažíme se neustále zdokonalovat ve své práci, rozšiřovat si obzory a nabízet svým partnerům hodnotné produkty a efektivní řešení, které je posunou vpřed.

MEMBER OF VALASAHA GROUP

Společnost Tilian, dceřiná společnost VALASAHA Group, a.s. je také součástí Invictum Holdings, a. s., rodinného holdingu, který v současnosti zastřešuje deset obchodních a dvě neziskové společností na Slovensku a v České republice v rámci dřevařského a chemického průmyslu, logistiky, marketingu, zdravotnictví, jakož i výzkumu a vývoje.

současnost
 • 2021 Transformace Zvoimpexu na VALASAHA Group, a.s.

  Tilian vystupuje jako hlavní dceřiná společnost pro český trh.

 • 2020 Změna názvu společnosti na Tilian, s.r.o.

  A s tím související změna koncepce, positioningu a sídla společnosti.

 • 2018 Vznik společnosti EUROASIA Timber, s.r.o.

  EUROASIA Timber, s.r.o. je dceřiná společnost společnosti Zvoimpex, a.s.

vznik společnosti